Muốn học ở một ngôi trường nào thì trước tiên ta phải yêu trường đó đã 942383_278769792265070_1217292589_n