Với chủ đề “Sắc nắng trên những tuyến đường”, cuộc thi viết về hình ảnh người chiến sĩ CSGT năm 2015 đã được phát động.